B2Bee terenska prodaja

 

Politika privatnosti

U skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti Republike Srbije i Opštom Uredbom o zaštiti podataka o ličnosti (General Data Protection Regulation – Regulation ((EU) 2016/679 – GDPR) obaveštavamo korisnike о sledećim informacijama, a u vezi sa obradom podataka o ličnosti od strane B2Bee.

1. KO JE RUKOVALAC PODATAKA?

Rukovalac Vaših podataka je B2Bee d.o.o., privredno društvo sa ograničenom odgovornošću, koje je osnovano i posluje u skladu sa pozitivnim propisima Republike Srbije.

2. PRAVNI OSNOV  PRIKUPLJANJA I OBRADE PODATAKA

B2Bee prikuplja i obrađuje Vaše podatke na osnovu zaključenja i izvršenja Ugovora. Za ostale svrhe koje nisu predviđene odredbama Ugovora, B2Bee će prikupljati i obrađivati podatke samo na osnovu Vaše prethodne pisane saglasnosti.

3. KOJU VRSTU PODATAKA O LIČNOSTI PRIKUPLJAMO?

B2Bee prikuplja minimalnu količinu informacija o korisnicima u svrhu pružanja kvalitetne usluge.

Lične podatke korisnika prikupljamo prilikom pravljenja korisničkog naloga popunjavanjem online formulara.

B2Bee obrađuje sledeće kategorije podataka o ličnosti koje su prikupljeni u meri u kojoj to dozvoljava zakonodavstvo Republike Srbije:

 

B2Bee nema pristup podacima o kreditnim karticama obzirom da se ove transakcije obavljaju na zaštićenim portalima procesora platnih kartica.

B2Bee ne prikuplja namerno informacije od dece ispod 13 godina starosti i B2Bee ne usmerava svoj veb sajt niti svoje servise na decu uzrasta ispod 13 godina. B2Bee se obavezuje da će štititi potrebe privatnosti dece i podstiče roditelje i staratelje da igraju aktivnu ulogu u aktivnostima i interesovanjima njihove dece na mreži.

4. U KOJE SVRHE KORISTIMO LIČNE PODATKE?

B2Bee koristi prikupljene informacije prvenstveno u svrhu obrade zahteva korisnika i posetioca sajta i to:

 

Takođe možemo koristiti podatke na druge načine za koje pružamo konkretno obaveštenje na dan ili pre vremena prikupljanja.

U slučaju sudskih naloga za dostavu podataka klijenta B2Bee će učiniti sve u svojoj moći da prenese ovaj nalog klijentu kako bi reagovao na ovakav zahtev. U nemogućnosti ili nereagovanju klijenta na ovakav zahtev, B2Bee će postupiti u odnosu na zakonske obaveze.

5. KO IMA PRISTUP LIČNIM PODACIMA?

Podatke o ličnosti korisnika ne prodajemo, ne poklanjamo i ne iznajmljujemo.

Pristup Vašim ličnim podacima imaju samo ovlašćeni zaposleni B2Bee-a.

Vaše lične podatke možemo dostavljati sledećim licima i to:

6. KOJE MERE ZAŠTITE LIČNIH PODATAKA PREDUZIMAMO?

B2Bee će primeniti adekvatne metode zaštite privatnosti podataka prikupljenih i unetih prilikom korišćenja B2Bee SaaS usluga. B2Bee će učiniti sve u svojoj moći da zaštiti privatnost podataka klijenata. B2Bee vodi računa o zaštiti svih informacija koje sakuplja i čuva o korisnicima svojih usluga.

Preduzeli smo odgovarajuće tehničke i organizacione mere da zaštitimo lične podatke korisnika od nenamerne ili nezakonite obrade, tako što smo obezbedili:

 

I pored svih mera za zaštitu Vaših podataka, uvek  mogu postojati propusti vezani za bezbednost koji nisu pod kontrolom B2Bee-a. Odlukom da B2Bee-u poverite lične informacije korisnik razume i slaže se sa činjenicom da bezbednost, integritet i privatnost njegovih podataka ne može biti 100% garantovana.

7. KOLIKO DUGO ČUVAMO LIČNE PODATKE?

B2Bee obavlja bekap podataka minimum jednom dnevno i zadržava ove kopije najduže 5 dana. Ovi bekapi su sistemske prirode i imaju za svrhu održavanje kontinuiteta rada servisa i rekuperaciju u slučaju problema sa servisima. Ni u kom slučaju ovi bekapi mogu biti shvaćeni kao istorijsko arhiviranje podataka.

8. BRISANJE LIČNIH PODATAKA?

Svaki korisnik platforme ima mogućnost da u bilo kom trenutku zatraži brisanje svojih ličnih podataka u skladu sa Opštom Uredbom o zaštiti podataka o ličnosti (General Data Protection Regulation – Regulation ((EU) 2016/679 – GDPR) i Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti Republike Srbije, što podrazumeva brisanje email adrese i lozinke na nivou baze podataka.

U svakom trenutku iz opravdanih razloga, Rukovalac može obrisati lične podatke korisnika uz slanje obaveštenja korisniku u elektronskom formatu da su njegovi lični podaci izbrisani iz B2Bee baze podataka. Dodatno, ukoliko je korisnik naloga svojevoljno ostavio i kontakt telefon i ime i prezime kontakt osobe i ti podaci na zahtev korisnika naloga će biti obrisani iz baze podataka.

Nakon prekida B2Bee SaaS servisa svi podaci klijenta su permanentno obrisani nakon 5 dana.

9. KADA SE MOŽE VRŠITI PRENOS PODATAKA?

B2Bee ne razmenjuje ni jednu informaciju o korisnicima sa trećim licima. B2Bee može upotrebiti informacije u cilju održavanja kontakta sa korisnicima i obaveštavanja o razvoju našeg biznisa. Ukoliko u nekom trenutku u budućnosti budemo primorani da otkrijemo sakupljene informacije trećoj strani (npr. državnim organima), o tome će korisnik biti obavešten i saglasan.

 

Mi možemo preneti podatke o ličnosti u jurisdikcije koje ne obuhvataju mesto prebivališta korisnika, ali mi to radimo isključivo u svrhe opisane u ovoj Politici privatnosti. Kada prenosimo podatke o ličnosti u druge jurisdikcije, mi to radimo u skladu sa zahtevima važećeg zakona.

10. PRAVA LICA NA KOJE SE PODACI ODNOSE U VEZI SA OBRADOM PODATAKA O LIČNOSTI?

Korisnik može tražiti pristup, ispravku, brisanje ili ograničavanje ličnih podataka koje nam je prethodno dostavio. Takođe možete uložiti prigovor na naše korišćenje ličnih podataka ili kada vršimo obradu ličnih podataka na osnovu saglasnosti, da povučete svoju saglasnost. Pored toga, može zahtevati da primi elektronski primerak svojih ličnih podataka za potrebe prenosa drugom društvu (prenosivost podataka).

U svakom od ovih slučajeva korisnici mogu da pošalju email na [email protected] ako žele da iskoristite neko od svojih prava ili ukoliko imaju dodatna pitanja u vezi sa privatnošću, a koja se mogu odnositi na:

 

Na zahtev korisnika ćemo odgovoriti u skladu sa važećim zakonom.

11. ODGOVORNOST

Korisnik je u potpunosti odgovoran za istinitost informacija  i svojih ličnih podatka, koje je učinio dostupnim B2Bee-u. B2Bee ne snosi nikakvu odgovornost u slučaju gubitka podataka. B2Bee za održavanje kontinuiteta i kvaliteta servisa pravi redovne rezervne kopije (bekap) podataka.

12. KOLAČIĆI

B2Bee može koristiti “kolačiće” kako bi poboljšao iskustva korisnika, dok koriste B2Bee-ov softver (sisteme). Kolačići su mali delovi podataka koje vaš pretraživač uskladišti lokalno i koji pamti informacije i pomaže da se identifikujete na veb sajtovima prilikom kasnijih poseta. Kolačići su jedinstveno dodeljeni nekom kompjuteru i može ih čitati samo veb server u domenu koji je izdao kolačić. U principu, kolačići pomažu korisnicima obavljajući određene funkcije kako što je pamćenje lozinke i lične preferencije u pogledu sajtova.

Možda ćete dobiti mogućnost da prihvatite ili odbijete kolačiće. Većina veb pretraživača automatski prihvata kolačiće, ali možete promeniti podešavanje svog pretraživača tako da odbije kolačić. Alternativno, možete izmeniti podešavanje svog pretraživača tako da vas svaki put obavesti kada se kolačić nudi i dozvoli vam da pojedinačno prihvatate ili odbijate kolačiće. Međutim, ukoliko odbijete da prihvatite kolačić, to može ometati rad i negativno uticati na korišćenje softvera.

13.  DODATNA PITANJA I NEDOUMICE

Korisnici mogu da kontaktiraju Rukovaoca podataka u vezi sa obradom ličnih podataka slanjem poruke na email [email protected].

Druga mogućnost koju korisnici imaju je da ulože žalbu nadležnom organu (Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti) na obradu podataka o ličnosti koja se odnosi na svoje lične podatke.

Rukovalac ima pravo da u svakom trenutku promeni ovu Politiku privatnosti. U slučaju promena o tome ćemo vas prethodno obavestiti. Svaka izmena postaje važeća nakon njenog objavljivanja na sajtu b2bee.net. Korisnik se obavezuje da povremeno pročita ovu politiku privatnosti kako bi bio upoznat sa njenim eventualnim izmenama. Ukoliko korisnik nastavi da koristi sajt i usluge B2Bee-a nakon bilo koje nove verzije politike privatnosti, podrazumeva se da je istu prihvatio kao važeću.

Budimo u kontaktu

Ne ustručavajte se da stupite u kontakt sa nama. Biće nam zadovoljstvo da podelimo sa vama naša iskustva i pronađemo najbolje rešenje za vaš biznis.

Naš Konsalting tim je uvek na raspolaganju za vaša pitanja.

Čekamo Vas da se javite. Možete nam pisati na:

[email protected]

Ili jednostavno popunite formu na desnoj strani da mi Vas kontaktiramo.

Zdravo!

Molimo Vas da popunite nekoliko osnovnih podataka kako bismo mogli da Vas kontaktiramo.

Napominjemo da će Vaši podaci biti korišćeni isključivo u svrhu kontakta za ramenu informacija koje se odnose na zakup naših servisa i usluga, kao i da neće biti deljeni sa trećim kompanijama i/ili privatnim licima.

Pomoć & Podrška

Vaša pitanja i zahtevi su naš glavni prioritet. Naša baza znanja i naša Premium podrška su vam uvek na raspolaganju.

[email protected]

Media & Press

S ponosom ističemo da je B2Bee finalista Fonda za inovacionu delatnost sa projektom B2B Manager. Uskoro više informacija...

[email protected]

Prodaja

Imate pitanja u vezi naših servisa i proizvoda? Slobodno nam pišite i detaljno obrazložite ono što vas zanima.

[email protected]

Kontaktirajte nas i zakažite Demo prezentaciju!

U toku prezentacije odgovorićemo na sva vaša pitanja.